top of page

Pancreas Cancer Symposium

Pancreas Cancer er den fjerde største årsag til kræftrelaterede dødsfald i Danmark både blandt mænd og kvinder. Pancreas cancer har ofte en meget dårlig prognose: efter diagnosen overlever 25% et år og kun 5% overlever i fem år. På verdensplan er pancreas cancer den syvende mest udbredte årsag til kræftrelaterede dødsfald med 330.000 dødsfald.

Tidlig opsporing af patienter mistænkt for pancreas cancer er afgørende for prognosen, da kun 20 % af patienterne med de nuværende behandlingsmodaliteter er kandidater til intenderet kurativ resektion på diagnosetidspunktet.

Udover de 20 % af patienterne, som kan gå direkte til intenderet kurativ resektion, vil 40 % have lokalavanceret pancreas cancer, mens de resterende 20 % er i for dårlig almentilstand til at tåle operation, og 20 % har fjernmetastaser. Med optimal udredning og behandling er den mediane overlevelse efter radikal (R0) resektion ca. 30 måneder. For patienter med metastaser på diagnosetidspunktet er overlevelsen mindre end 6 måneder.

 

Symposiet vil tage udgangspunkt i de nye tiltag indenfor såvel diagnostik, kirurgi, onkologi som palliation. Det er vigtigt, at der er fokus på alle områder, da vi mener, at det er det, som gør forskellen. Vi vil arbejde mod, at opbygge stærkere og på sigt selvstændige onkologisk/palliativ/EUS centre for at styrke indsatsen mod Pancreas cancer.

 

Symposiet skal danne grundlag for vidensdeling og ny læring.

Det første symposium, er en synopsis af de forskellige områder. Se vedlagte program.

 

Symposiet er landsdækkende og der er inviteret udenlandske foredragsholdere, som vil bidrage med ny viden inden for netop deres felt.

 

Målgruppen for symposiet er sundhedspersoner med special interesse i udredning og behandling af patienter med pancreas cancer.

PROGRAM

PROGRAM

Sustainable Chemistry

I'm a title. Click here to edit me.

2023 - 2023

University of Providence

I'm a title. Click here to edit me.

Small-Molecule Solar Cells

I'm a title. Click here to edit me.

Metal Free Hydrogen Activation

I'm a title. Click here to edit me.

The Chemistry of Energy Conversion

I'm a title. Click here to edit me.

2023 - 2023

Eastern Delta University

I'm a title. Click here to edit me

2023 - 2023

Gaithersville University

I'm a title. Click here to edit me

bottom of page